0978808388 - Bảo hành: 0978808388 - Khiếu nại: 0978808388

Giày chạy bộ NIKE Zoom Fly 5/ ORANGE

2,350,000₫

(Còn hàng)

Giày chạy bộ Nike Zoom fly 5🔥🔥  Đôi giày chạy quốc dân mà ai cũng cần có ít nhất là một hoặc vài đôi với các màu khác nhau!  Đối với dòng zoom fly 5 thì các bạn vừa có thể chạy bộ hằng ngày hoặc chạy đua với ưu điểm là độ bền tuyệt vời và độ nẩy tốt!!  Nhược điểm là chưa được nhẹ như các dòng đua khác như nike zoomx vaporfly next%2 hoặc nike zoomx vaporfly next%3                     Khi sử dụng thực tế với đôi giày zoom fly 5 ngoài độ nẩy tốt đôi giày còn có độ bền tốt, các bạn có thể sử dụng khoảng 2000km đến 3000km mới phải thay thế đôi giày khác. 

Sản phẩm liên quan

Mô tả sản phẩm

Giày chạy bộ Nike Zoom fly 5🔥🔥  Đôi giày chạy quốc dân mà ai cũng cần có ít nhất là một hoặc vài đôi với các màu khác nhau!  Đối với dòng zoom fly 5 thì các bạn vừa có thể chạy bộ hằng ngày hoặc chạy đua với ưu điểm là độ bền tuyệt vời và độ nẩy tốt!!  Nhược điểm là chưa được nhẹ như các dòng đua khác như nike zoomx vaporfly next%2 hoặc nike zoomx vaporfly next%3                     Khi sử dụng thực tế với đôi giày zoom fly 5 ngoài độ nẩy tốt đôi giày còn có độ bền tốt, các bạn có thể sử dụng khoảng 2000km đến 3000km mới phải thay thế đôi giày khác. 

Bình luận