review của Trịnh quốc Lượng về sản phẩm nike alphafly

Ngày 28/11 Trịnh quốc Lượng đã đi đôi giày alphafly để chạy cự ly 42 km đêm 

Tags: